Zelfontwikkeling binnen je organisatie. Wat doe jij eraan?

3 min
8 aug. 2022
Nieuws

Enkele weken geleden plaatsten wij een poll op LinkedIn met deze provocerende kop: ‘zelfontwikkeling binnen je organisatie. Wat doe jij eraan?’ De antwoordmogelijkheden waren: A. ben ik constant mee bezig. B. Doe ik niet genoeg mee. C. Heeft geen prio binnen mijn team en D. Doe ik liever op eigen houtje. Het zal niemand verbazen dat 92% van de respondenten keurig antwoord A invulde. Echter waren 8% van de ‘ondervraagden’ eerlijk genoeg om antwoord B. in te vullen: daar doe ik niet genoeg mee. Een antwoord waar je wellicht veel meer aan hebt. Want dan geef je eerlijk toe dat er werk aan de winkel is. En, omdat we niet te beroerd zijn om onszelf ook onder de loep te nemen geven we meteen maar antwoord op de volgende vraag. Wat doet eResults aan zelfontwikkeling? Het antwoord is: heel veel, waarbij we ook (dankzij voortschrijdend inzicht) heel veel (bij)leren.

Voortschrijdend inzicht

Omdat we onszelf als bedrijf willen blijven ontwikkelen werd het hoogste tijd voor een organisatiestructuur die zowel kwaliteit als groei optimaal faciliteert. Omdat we ervan overtuigd zijn dat je professionals zoveel mogelijk de ruimte moet geven hun kwaliteiten te ontplooien hebben we hoog ingezet op zelfsturing. Want mensen die lekker in hun vel zitten creëren de mooiste resultaten. En dat betekent: onze klanten blij, onze mensen blij, bedrijf beter.

Goed verhaal, lekker kort. Maar hoe doe je dat dan precies, dat zelfsturen? En hoe ontwikkel je jezelf en je mensen dan? Dat zijn nog best pittige thema's. Naast alle energie die we hier zelf in steken hebben we daarom ook Matthijs en Bas van Berckeley Square ingevlogen om ons hierin maandelijks een dagdeel te coachen.

Iedereen in zijn kracht

Wij geloven namelijk dat, wanneer iedereen vanuit zijn of haar kracht een bijdrage kan (en wil) leveren aan een inspirerend gezamenlijk doel, mensen daar gelukkiger van worden. En gelukkige mensen leven en werken met meer voldoening. Wij geloven óók, dat dit het beste werkt, wanneer ze de autonomie hebben om zichzelf in die richting te sturen. En niet meer, zoals “vroeger” gebruikelijk, door een baas of een manager gestuurd of gecorrigeerd hoeven te worden. Daarom is het belangrijk dat je mensen hun eigen kracht leren kennen, en vervolgens vanuit eigen leiderschap gaan handelen. Dat doet men in het “normale, dagelijkse” leven, buiten werk om, immers ook gewoon.

Traditie in een nieuw jasje

Op de werkvloer zijn we dat echter, “traditioneel” gezien, nog niet helemaal gewend en daarom zijn we een samenwerking gestart met gelukkige organisatie-specialisten: ‘Berckeley Square’. Zij dagen ons minimaal één keer per maand én elk kwartaal uit om onszelf als team én individueel naar een hoger plan te tillen. Ze leren ons om positief te confronteren, om het oncomfortabele van groei op te zoeken en onszelf te sturen in onze onderlinge samenwerking.

Wat doe jij aan zelfontwikkeling binnen je organisatie. Volg ons op onze socials en praat mee!