“Mijn concurrent gebruikt mijn bedrijfsnaam in Ads, mag dat?”

4 min
21 okt. 2020
Online marketing UX & Design

Als bedrijf wil je zoveel mogelijk bezoekers op je website. Het gebruik van Ads is dan ideaal: tegen een kleine investering ben je de concurrentie die in de organische zoekresultaten op 1 staat te slim af. Maar wat nou als een concurrent opeens op jouw naam adverteert? Mag dat eigenlijk wel? En wat kun je er tegen doen?

Merknaam en ads

Een merknaam is de naam van een product of dienst om je bedrijf te onderscheiden. Wanneer je dit hebt laten vastleggen, heb je het zogenaamde intellectuele eigendomsrecht op die naam. Anderen mogen die merknaam dan niet zomaar gebruiken. De bescherming van een merknaam gaat verder dan die van een handelsnaam. Deze laatste verkrijg je door de naam voor jouw organisatie in de praktijk te voeren. Met een handelsnaam ben je wel degelijk beschermt tegen inbreuk, maar minder uitgebreid dan met een merknaam.

Via Google Ads is het mogelijk om ongeveer ieder trefwoord te gebruiken om op te adverteren. Daarnaast ben je helemaal vrij om je advertentie in te vullen met een titel, advertentietekst en een link naar de advertentiepagina. Zodra iemand dan googelt op dat trefwoord, zal diegene jouw advertentie zien. Dus wanneer jouw concurrent jouw bedrijfsnaam gebruikt als trefwoord, zou het dus zomaar eens kunnen dat een gebruiker de advertentie van jouw concurrent ziet.

De naam van een concurrent gebruiken

Wanneer je een concurrent hebt met een hele goede naamsbekendheid, lijkt het heel aantrekkelijk om deze te gebruiken in je advertentie of als trefwoord. Immers, je doelgroep zal misschien sneller geneigd zijn om te googelen op de naam van die concurrent.

Bovenstaande zag je onder andere gebeuren bij Medicomfort, die de naam Tempur gebruikte als trefwoord en in haar advertentietekst. Zij koppelden daar destijds een productvergelijking aan. Maar warenhuis Marks & Spencer heeft ook een tijdje gebruik gemaakt van de bekendheid van Interflora om haar eigen diensten te promoten.

Mag dat nou zomaar?

Wat zegt de wet?

Er is op dit moment nog geen specifieke wetgeving als het gaat om online advertenties. Wel zijn er een heel aantal precedenten van rechtszaken (onder andere die tussen Tempur en Medicomfort) waaruit we richtlijnen kunnen afleiden.

In principe is het gebruik van merken vrij toestaan, jouw concurrent mag dus gewoon jouw bedrijfsnaam gebruiken in een advertentietekst of als trefwoord. Echter, je mag geen verwarring creëren. Je concurrent moet dus duidelijk maken dat het om zijn producten gaat, en niet die van jouw bedrijf. Een gebruiker moet dus kunnen zien dat die advertentie gekoppeld is aan het bedrijf en de website van jouw concurrent.

De enige uitzondering hierop geldt voor ‘bekende’ merken, deze genieten extra bescherming. Het is verboden om een bekend merk te gebruiken wanneer “ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk”.

Wat zegt Google?

Google maakt een onderscheid in het gebruik van namen van concurrenten in Ads. Het beleid ten opzichte van trefwoorden is anders dan dat ten opzichte van advertentieteksten.

Wanneer jouw concurrent jouw naam gebruikt als trefwoord, doet Google hier niks aan. Zelfs niet wanneer er een klacht wordt ingediend.

Ten opzichte van advertentieteksten zijn ze wat strenger: “Als de eigenaar van een handelsmerk bij Google een klacht indient over het gebruik van zijn handelsmerk in Ads-advertenties, doet Google hier onderzoek naar en dwingt Google mogelijk bepaalde beperkingen af met betrekking tot het gebruik van dat handelsmerk in Ads-tekstadvertenties.”

Wat kun je er tegen doen?

Gebruikt jouw concurrent jouw naam? Gebruik dan deze checklist om te controleren of dit rechtmatig is:

Is het duidelijk van wie de advertentie afkomstig is? Heb je een bekend merk? Wordt jouw merk vergeleken met een ander merk? (en is die vergelijking juist?) Wordt één van deze aspecten overtreden? Dan kun je een klacht indienen bij Google, zij stellen dan een onderzoek in. Wil je sneller actie ondernemen? Dan kun je ook een sommatiebrief sturen, en je concurrent op die manier verbieden om inbreuk te maken op jouw rechten. 

Uiteraard kun je er ook gewoon voor zorgen dat je zoveel mogelijk boven je concurrent uitstijgt in Google, zodat jouw doelgroep jou als eerste in beeld krijgt. Wil je weten hoe je zo goed mogelijk scoort in Google? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we adviseren je graag! 

 

Mogelijk gaan deze je ook helpen